Sochi
Nhóm F
23/06 21:00
Nhóm C
26/06 17:00
1/8 chung kết
30/06 21:00
1/4 chung kết (tứ kết)
07/07 21:00