Hà Nội+ 28°C
Matxcơva-9°C

    Ngân hàng Việt-Nga (VRB)