05:19 27 Tháng Bảy 2021
Việt Nam

APEC-2017 tại Việt Nam

Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 6-11 tháng 11. Theo kế hoạch, lãnh đạo của 21 quốc gia sẽ tham gia sự kiện này.APEC 2017 là một trong những ưu tiên chủ chốt  trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tiến hành hội nhập sâu rộng trong khu vực và  trên trường quốc tế. Chủ tịch APEC 2017 xác nhận mong muốn của Việt Nam tham gia xây dựng và hình thành các cơ chế hợp tác đa phương, bao gồm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Xem nhiều hơn