Widgets Magazine
Ekaterinburg
Sân vận động «Đấu trường Ekaterinburg»
Nhóm A
15/06 17:00
Nhóm C
21/06 20:00
Nhóm H
24/06 20:00
Nhóm F
27/06 19:00