Kazan
Nhóm H
24/06 21:00
Nhóm F
27/06 17:00
1/8 chung kết
30/06 17:00
1/4 chung kết (tứ kết)
06/07 21:00