Matxcơva
Nhóm C
26/06 17:00
1/8 chung kết
01/07 17:00
1/2 chung kết (bán kết)
11/07 21:00
Chung kết
15/07 18:00
Nhóm H
19/06 18:00
Nhóm G
23/06 15:00
Nhóm E
27/06 21:00
1/8 chung kết
03/07 21:00
Xem nhiều hơn