03:09 25 Tháng Mười Một 2020
Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg-2016