07:45 24 Tháng Mười 2020
Kinh doanh

Ảnh hưởng về kinh tế-xã hội của đại dịch COVID-19

Nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng rất lớn do sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Ảnh hưởng của đại dịch năm nay nghiêm trọng hơn nhiều so với tác động của virus SARS năm 2003.

Xem nhiều hơn