06:59 23 Tháng Chín 2021
Châu Âu

Cuộc trưng cầu ở Anh về phương án ra khỏi EU (Brexit)

Tại Anh, ngày 23 tháng Sáu đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của đất nước này trong Liên minh châu Âu. Chiến thắng thuộc về phái ủng hộ Brexit: Phương án ra khỏi EU nhận được phiếu bầu của 51,8% cư dân Anh, số người muốn duy trì vị trí của Anh trong EU chiếm 48,2%. 

Xem nhiều hơn