07:25 24 Tháng Bảy 2021
Cận Đông

Leo thang xung đột trong Afghanistan

Tại Afghanistan, đang diễn ra cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ và Taliban (tổ chức khủng bố bị cấm trên lãnh thổ Nga), lực lượng đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng ở nông thôn và tấn công nhằm vào các thành phố lớn. Sự leo thang diễn ra trong bối cảnh rút các đơn vị quân đội Mỹ và đồng minh NATO khỏi nước này, mà Washington hứa sẽ hoàn thành trước ngày 11 tháng Chín.

Xem nhiều hơn