04:23 22 Tháng Chín 2021
Việt Nam

Số phận của ngành năng lượng hạt nhân Việt Nam

Liệu ở Việt Nam sẽ có ngành năng lượng hạt nhân? Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất được ghi trong chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội Việt Nam.

Nhiều người cho rằng, bản thân việc Chính phủ trình quốc hội nội dung này được bổ sung đột xuất vào chương trình nghị sự của kỳ họp này là một hành động "dũng cảm". Thật vậy, ở đây nói về số phận của một dự án đầy tham vọng được phát triển ở Việt Nam từ năm 2009 nhằm sản xuất điện năng lấy từ năng lượng hạt nhân. Ở giai đoạn đầu, dự án này có liên quan tới Nga và Nhật Bản - hai nước có kế hoạch xây dựng bốn lò phản ứng đầu tiên trong tổng số 13 lò phản ứng ở Việt Nam.

Xem nhiều hơn